Search

In Stock

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng

 

Chiều cao bình: 29cm

 

Chiều cao bình + Sen: 83 cm

830,000 

Bestsellers

Bình Bát Tràng túm thấp

1,330,000 
Bình Bát Tràng túm thấp hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 27cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng phích 2

1,530,000 
Bình Bát Tràng dáng phích với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 31cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

830,000 
Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng   Chiều cao bình: 29cm   Chiều cao bình + Sen: 83 cm

Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng

5,420,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng, tùng bách men xanh kết hợp với hoa sen hồng Chiều cao bình: 74 cm Chiều cao bình + Sen: 145 cm  

Hoa sen trắng và hồng trên lọ gốc Bát Tràng số 1

970,000 
Hoa sen trắng và hồng trên lọ gốc Bát Tràng số 1 men lam Chiều cao lọ: 30 cm Chiều cao lọ và hoa : 70 cm  

Bình Bát Tràng dáng phích 1

1,630,000 
Bình Bát Tràng dáng phích màu cam với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen trắng Chiều cao bình: 39cm Chiều cao bình + Sen: 104 cm  

Hoa sen hồng trên lọ gốc Bát Tràng số 2

670,000 
Hoa hồng trên lọ gốc Bát Tràng số 1 men lam Chiều cao lọ: 27 cm Chiều cao lọ và hoa: 60 cm

Back to Top
Product has been added to your cart