Search

In Stock

Bình Bát Tràng dáng tỏi hoa văn đắp nỗi

Bình Bát Tràng dáng tỏi hoa văn đắp nỗi kết hợp với hoa sen xanh
Chiều cao bình: 44cm
Chiều cao bình + Sen: 100 cm

 

2,750,000 

Bestsellers

Bình Bát Tràng túm thấp

1,330,000 
Bình Bát Tràng túm thấp hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 27cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng phích 2

1,530,000 
Bình Bát Tràng dáng phích với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 31cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

830,000 
Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng   Chiều cao bình: 29cm   Chiều cao bình + Sen: 83 cm

Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng

5,420,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng, tùng bách men xanh kết hợp với hoa sen hồng Chiều cao bình: 74 cm Chiều cao bình + Sen: 145 cm  

Hoa sen hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng

1,250,000 
Hoa hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng men lam Chiều cao lọ: 35 cm Chiều cao lọ và hoa : 80 cm  

Bình Bát Tràng túm cao

1,575,000 
Bình Bát Tràng túm cao hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen tím Chiều cao bình: 36cm Chiều cao bình + Sen: 97 cm  

Hoa sen hồng trên lọ tỏi số 1 Bát Tràng

1,000,000 
Hoa sen hồng trên lọ tỏi số 1 Bát Tràng men lam Chiều cao lọ: 25 cm Chiều cao lọ và hoa: 65 cm  

Back to Top
Product has been added to your cart