Search

In Stock

Bình Bát Tràng vẽ hoa văn sen men rạn

Bình Bát Tràng vẽ hoa văn sen men rạn kết hợp với sen vàng & sen xanh
Chiều cao bình: 31cm
Chiều cao bình + Sen: 79 cm

 

1,880,000 

Bestsellers

Bình Bát Tràng dáng phích 2

1,530,000 
Bình Bát Tràng dáng phích với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 31cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

830,000 
Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng   Chiều cao bình: 29cm   Chiều cao bình + Sen: 83 cm

Bình Gốm Bàu Trúc dáng củ tỏi

1,010,000 
Bình Gốm Bàu Trúc dáng củ tỏi, hai vành tai hoa văn Chăm Pa kết hợp với hoa sen trắng Chiều cao bình: 38 cm Chiều cao bình + Sen: 105 cm  

Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng

5,420,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng, tùng bách men xanh kết hợp với hoa sen hồng Chiều cao bình: 74 cm Chiều cao bình + Sen: 145 cm  

Bình Bát Tràng túm thấp

1,330,000 
Bình Bát Tràng túm thấp hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 27cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Hoa sen hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng

1,250,000 
Hoa hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng men lam Chiều cao lọ: 35 cm Chiều cao lọ và hoa : 80 cm  

Bình Bát Tràng túm cao

1,575,000 
Bình Bát Tràng túm cao hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen tím Chiều cao bình: 36cm Chiều cao bình + Sen: 97 cm  

Back to Top
Product has been added to your cart