Search

In Stock

Bình Gốm Bàu Trúc dáng cổ ngỗng miệng toe 2

Bình Gốm Bàu Trúc, dáng cổ ngỗng, miệng toe, hoa văn Chăm Pa kết hợp với hoa sen vàng cam
Chiều cao bình: 33cm
Chiều cao bình + Sen: 79cm

 

960,000 

Back to Top
Product has been added to your cart