Search

In Stock

Bình Gốm Bàu Trúc, dáng cổ ngỗng, miệng toe

Bình Gốm Bàu Trúc, dáng cổ ngỗng, miệng toe, hoa văn Chăm Pa kết hợp với hoa sen hồng
Chiều cao bình: 30 cm
Chiều cao bình + Sen: 80 cm

 

815,000 

Back to Top
Product has been added to your cart