Search

In Stock

Bình Gốm Bàu Trúc dáng khóm tre

Bình Gốm Bàu Trúc, dáng khóm tre, kết hợp với hoa sen hồng
Chiều cao bình: 40 cm
Chiều cao bình + Sen: 80 cm

 

1,030,000 

Back to Top
Product has been added to your cart