Search

Bestsellers in Cành Lẻ Bông Sen Giấy

Cành hoa sen hồng nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Cành hoa sen hồng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Cành hoa sen xanh nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Cành hoa sen trắng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Đài sen

40,000 
- Được làm từ đài sen thật sấy khô, cành bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành lá từ 70-80cm.
40,000 

Cành búp sen hồng

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
45,000 

Cành hoa sen tím nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Sort by

Cành búp sen hồng

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
45,000 

Cành búp sen tím

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
45,000 

Cành búp sen xanh

45,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
45,000 

Cành hoa sen hồng nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Cành hoa sen hồng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Cành hoa sen tím nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Cành hoa sen tím nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Cành hoa sen trắng nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Cành hoa sen trắng nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Cành hoa sen xanh nở hé

65,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
65,000 

Cành hoa sen xanh nở lớn

95,000 
- Cánh hoa được làm từ giấy, cành hoa bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành hoa sen giấy từ 70-80cm.
95,000 

Đài sen

40,000 
- Được làm từ đài sen thật sấy khô, cành bằng mây tre. - Màu sắc cánh hoa được nhuộm bằng phương pháp thủ công truyền thống . - Chiều dài một cành lá từ 70-80cm.
40,000 

 

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart