Search

In Stock

Hoa sen hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng

Hoa hồng trên lọ 2 tai Bát Tràng men lam
Chiều cao lọ: 35 cm
Chiều cao lọ và hoa : 80 cm

 

1,250,000 

Bestsellers

Bình Bát Tràng dáng phích 2

1,530,000 
Bình Bát Tràng dáng phích với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 31cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

830,000 
Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng   Chiều cao bình: 29cm   Chiều cao bình + Sen: 83 cm

Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng

5,420,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng, tùng bách men xanh kết hợp với hoa sen hồng Chiều cao bình: 74 cm Chiều cao bình + Sen: 145 cm  

Bình Bát Tràng túm thấp

1,330,000 
Bình Bát Tràng túm thấp hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 27cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Hoa sen vàng trên lọ 2 tai số 1 Bát Tràng

1,000,000 
Hoa sen vàng trên lọ 2 tai số 1 Bát Tràng men mát Chiều cao lọ: 29 cm Chiều cao lọ và hoa: 70 cm  

Bình Bát Tràng vẽ hoa sen men xanh

1,070,000 
Bình Bát Tràng vẽ hoa sen men xanh dáng phích kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 30cm Chiều cao bình + Sen: 80 cm  

Hoa sen hồng trên lọ số 3 Bát Tràng

750,000 
Hoa sen hồng trên lọ số 3 Bát Tràng men rạn Chiều cao lọ: 23 cm Chiều cao lọ và hoa: 65 cm    

Back to Top
Product has been added to your cart