Search

In Stock

Hoa sen vàng trên lọ 2 tai số 1 Bát Tràng

Hoa sen vàng trên lọ 2 tai số 1 Bát Tràng men mát
Chiều cao lọ: 29 cm
Chiều cao lọ và hoa: 70 cm

 

1,000,000 

Bestsellers

Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá

830,000 
Bình Bát Tràng dáng ống men xanh lá kết hợp với hoa sen trắng   Chiều cao bình: 29cm   Chiều cao bình + Sen: 83 cm

Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng

5,420,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi vẽ cặp phụng, tùng bách men xanh kết hợp với hoa sen hồng Chiều cao bình: 74 cm Chiều cao bình + Sen: 145 cm  

Bình Bát Tràng túm thấp

1,330,000 
Bình Bát Tràng túm thấp hoa văn sen vẽ tay kết hợp với sen hồng Chiều cao bình: 27cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Bình Bát Tràng dáng phích 2

1,530,000 
Bình Bát Tràng dáng phích với hoa văn sen vẽ tay kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 31cm Chiều cao bình + Sen: 81 cm  

Hoa sen hồng và sen xanh trên lọ huệ số 3 Bát Tràng

610,000 
Hoa sen hồng và sen xanh trên lọ huệ số 3 Bát Tràng men lam Chiều cao lọ: 20 cm Chiều cao lọ và hoa: 50 cm  

Bình Hoa Sen Hồng, 9 Bông Lớn Decor Hình Cánh Quạt, Bình Sứ Trắng Vẽ Vàng Cao Cấp

1,150,000 
Mã bình: 1515T25H/3N5H1B. Chiều cao của bình sen: 60cm. Bề rộng bình hoa sau khi cắm sen hoàn thiện: 35cm. Chiều cao của bình sứ: 25cm.

Bình Bát Tràng dáng tỏi hoa văn đắp nỗi

2,750,000 
Bình Bát Tràng dáng tỏi hoa văn đắp nỗi kết hợp với hoa sen xanh Chiều cao bình: 44cm Chiều cao bình + Sen: 100 cm  

Back to Top
Product has been added to your cart